No Nama Sambungan No Telefon Bahagian Gambar
1 Puan Lee Nyuk Choon @ Jamilah Ariffin 088-291302 Pengurus Besar
2 Encik Andree Alexander Funk 088-291331 Timbalan Pengurus Besar
3 Puan Nurzanah Md. Layer 088-291373 Pengurus Kewangan
4 Puan Fadzlyana Jasni 088-263477 Pengurus Sumber Manusia Dan Pentadbiran
5 Encik Dalius Gahun 089-896083 Pengurus Wilayah Pantai Timur
6 Dr Joveniah Ching 088-751262 Pengurus Wilayah Pantai Barat
7 Encik Samry Suhaimin 088-291380 Ketua Juruaudit Dalam
8 Encik Jailis Masarip 088-661218 Pengurus Wilayah Utara
9 Puan Nurul Hanizah Hamid Abdullah 087-391434 Pengurus Wilayah Pedalaman
10 Puan Doulim Salag 088-291378 Pengurus Perancangan & Pembangunan
11 Puan Phascheyllah Erdana Au 088-260403 Pengurus Pemasaran
12 Encik Dony Endiong 088-291320 Ketua Bahagian Teknologi Maklumat
13 Encik Mohd Zalikh Fuzael Ghazali 088-291343 Ketua Bahagian Kejuruteraan
14 Puan Jenny Kok @ Kok Mui Pin 088-291377 Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti
15 Puan Inie Wong 088-291352 Ketua Bahagian Perolehan & Harta
16 Encik Mohd Royzal Abdul Razak 088-291350 Ketua Bahagian Hal Ehwal Guaman