Minggu Integriti Kementerian Pertanian, Perikanan Dan Industri Makanan Sabah 2023 [2023-10-24]


Sekitar Majlis Minggu Minggu Integriti Kementerian Pertanian, Perikanan Dan Industri Makanan Sabah 2023. Yang dirasmikan Oleh YANG BERHORMAT DATUK SERI PANGLIMA DR. JEFFERY G. KITINGAN, TIMBALAN KETUA MENTERI 1, MERANGKAP MENTERI PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI MAKANAN SABAH. Bertemakan, “INTEGRITI MAMPAN MENJAMIN KECEMERLANGAN ETIKA KELESTARIAN MASA DEPAN".