Piagam Pelanggan

KPD berjanji akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

Memberi maklumbalas terhadap aduan pelanggan dan pertanyaan awam dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dan menyelesaikan aduan/pertanyaan awam dalam tempoh 30 hari bekerja;

Membuat pemantauan projek peserta kontrak dan mengadakan perbincangan mengenai perkembangan projek diperingkat projek sekurang-kurangnya sekali dalam
tempoh 30 hari;

Membeli hasil keluaran peserta kontrak yang berkualiti pada harga pasaran yang dipersetujui;

Mengamalkan sikap mesra, amanah serta beretika tinggi semasa berurusan dengan pelanggan;

Membayar hasil dan bil-bil dengan serta merta atau dalam tempoh 30 hari bekerja kecuali pembayaran bulanan buah tandan segar (BTS) dan cendawan, 45 hari dari
tarikh pembelian;

Membekalkan input pertanian dan memberi perkhidmatan kepada peserta projek mengikut jadual pada harga yang berpatutan;